• imatge4
 • ajuts-compra
 • imatge3
 • imatge1
 • Ajuts al lloguer

  El Govern t'ofereix la possibilitat d'obtenir una subvenció per pagar el lloguer del teu habitatge. Els joves també poden obtenir un préstec per independitzar-se en un pis de lloguer amb els Crèdits a l'emancipació. També es pot obtenir un crèdit per accedir a un habitatge de lloguer destinat a finançar les despeses que genera un nou contracte de lloguer (fiança, ...).

  Més informació
 • Ajuts a la compra

  Ajuts a la compra del primer habitatge amb l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP). També es crea l’exempció de l’impost sobre les plusvàlues en cas de reinversió en un altre habitatge habitual i permanent en territori andorrà.

  Més informació
 • Ajuts a la rehabilitació

  El Govern engega els programes d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús d'habitatge per incentivar la modernització del parc immobiliari existent quant a habitabilitat, seguretat industrial, accessibilitat, eficiència o estalvi energètics i millora de façanes.

  Més informació
 • Borsa d'habitatge

  La Borsa d'Habitatge és un programa que té com a objectiu incentivar que els habitatges actualment desocupats es posin en el mercat de lloguer a uns preus més baixos que els que hi ha en el mercat.

  Més informació

Convocatòries

ConvocatòriaTerminiEstat
Subvencions al lloguer Del 02/05/2013 fins el 31/05/2013 Resolta
Crèdits a l'emancipació Fins a exhaurir la partida pressupostària Obert
Crèdits per accedir a un habitatge de lloguer Fins a exhaurir la partida pressupostària Obert
Ajuts a la rehabilitació d'habitatges En breu, nova convocatòria 2014
Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús d'habitatge En breu, nova convocatòria 2014
Exempció de l'ITP Indefinit Obert
Exempció de l'impost sobre les plusvàlues Indefinit Obert

IPC

L’actualització i la revisió de la renda de tots els contractes d’arrendament de finques urbanes queda en suspens el 2013.

Disposició addicional vuitena de la Llei 35/2012:
"Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins a l’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici 2014 queda en suspens l’actualització o la revisió a l’alça de la renda de tots els contractes d’arrendament de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe, i també dels contractes d’arrendament de terrenys per a un ús distint de l’aprofitament agrícola, pecuari o forestal. Aquesta suspensió també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament."

Més informació:

link Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2013 (Disposició addicional vuitena)
link Llei 21/2011, del 15 de desembre, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999